Tin vui: Sinh viên quốc tế có thể ở lại UK lâu hơn sau khi tốt nghiệp

Tin vui: Sinh viên quốc tế có thể ở lại UK lâu hơn sau khi tốt nghiệp - Ảnh 1

Tin vui: Sinh viên quốc tế có thể ở lại UK lâu hơn sau khi tốt nghiệp

Theo thông báo mới nhất của Chính phủ, các sinh viên quốc tế sẽ được phép ở lại UK từ 6 tháng đến 1 năm sau khi kết thúc chương trình học thay vì 4 tháng như hiện nay. Theo kế hoạch mới của Chính phủ, các sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp có thể được phép ở lại UK lâu hơn trước (Ảnh: PA) Hiện tại, các sinh viên quốc tế chỉ được phép ở lại UK nhiều nhất là 4 tháng sau khi hoàn thành... Xem thêm >>